Engineering
   
     Niettegenstaande de belangrijke uitbreiding van het dienstenpakket in het bestaan van BIOTECH Engineering, blijft de basisactiviteit nog steeds en bovenal de studie en engineering van waterbehandelingsinstallaties.
   
    Deze dienstverlening richt zich zowel tot de openbare sector als de industrie.
   
    Voor de publieke sector werkt BIOTECH Engineering meestal als aan de bouwheer geassocieerd studiebureau waarbij de opdracht vaak de volledige engineering, het opstellen van het lastenboek, het aanbesteden van de werken, de leiding der werken, de opstart en de definitieve oplevering der werken behelst.
   
  Voor de industrie zijn de taken veel gevarieerder. Zo kan een opdrachtgever beroep doen op de specifieke kennis van BIOTECH Engineering voor een eenvoudige consultatieve missie maar evenzeer om een sleutel-op-de-deur oplossing te geven aan zijn afval- of processwaterproblemen.
 


 
 

 


Avenue du commerce 17 Handelslaan - ENGHIEN 7850 EDINGEN
Tel : 02 397 12 90 - Fax : 02 397 12 99