Opleiding
    


Het Probleem

Een biologische zuivering is een van de meest rendable manieren om afvalwater te verwerken. Maar als de biologie in de anaërobe of aërobe waterzuivering niet goed functioneert resulteert dit vaak in een drastische verlaging van het zuiveringsrendement met veel terugkerende problemen. Vaak neemt men dan maatregelen die alleen de symptomen bestrijden, maar niet de oorzaak wegnemen. Bovendien kost dit veel geld en tijd. Voor structurele oplossingen in de biologische waterzuivering heeft BIOTECH Engineering de Audit voor u klaar.

Ons Produkt

De audit is er op gericht uw anaërobe of aërobe afvalwaterzuivering weer optimaal te laten functioneren en dit tegen een minimum aan kosten. Het is een gestructureerde doorlichting waarmee u een totaal inzicht krijgt in de huidige zuiveringsproblemen en de samenhang met het operationeel beheer. De knelpunten zijn duidelijk en de te nemen maatregelen worden helder en planmatig uitgewerkt in nauwe samenwerking met uw personeel.

Uw Voordeel

De audit maakt structurele oplossingen mogelijk voor problemen in de waterzuivering. U weet welke maatregelen u moet treffen, en waarom. Hiermee verhoogt u de bedrijfszekerheid van de installatie, met een minimum aan extra kosten. Bovendien krijgt de beheerder meer inzicht in de huidige zuiveringsprocessen en kan hij met die kennis lastige problemen in de installatie voorkomen.

De Toepassing

Trouble shooting in uw anaërobe of aërobe waterzuiveringsinstallatie
Structurele bestrijding van lichtslibproblemen
Eerste stap voor de structurele verbetering van het zuiveringsrendement en de bedrijfszekerheid van de installatie
Basisdocument voor de opzet van een adequaat operationeel beheer

Onze Werkwijze

De audit start met een grondige analyse van de problemen in uw waterzuiveringsinstallatie en de bedrijfsvoering. De microbiologie staat centraal. Dit wordt in verband gebracht met de samenstelling van het afvalwater, het ontwerp van de zuivering, belangrijke parameters en bedrijfsvoering. Wij geven aan welke concrete en praktische maatregelen mogelijk zijn. De implementatie van de maatregelen worden dan in een volgend stadium door u of in nauwe samenwerking met ons gerealiseerd.


Avenue du commerce 17 Handelslaan - ENGHIEN 7850 EDINGEN
Tel : 02 397 12 90 - Fax : 02 397 12 99